fobu logo

Ny børneminister ser positivt på de styrkede pædagogiske læreplaner

Den nye Børne- og Socialminister Mai Mercado har fået præsenteret arbejdsgruppernes forslag til "En styrket pædagogisk læreplan - udkast til temabeskrivelser, pædagogiske læringsmål og punkter om det gode læringsmiljø". Ministeren ser positivt på materialet, og i fobu venter vi i spænding på det videre arbejde og følger processen tæt. Læs mere